Категории

Бяла книга "Системи за пожарогасене с водна мъгла"


Бяла книга: "Системи за пожарогасене с водна мъгла"

Бялата книга прави общ преглед на технологията с водна мъгла като
съвременно устойчиво решение
в противопожарната индустрия


"Използването на системите с водна мъгла като съвременна устойчива технология в противопожарната индустрия бележи значителен ръст през последните две десетилетия. Системите с водна мъгла предлагат значителни предимства в сравнение с конвенционалните системи за противопожарна защита - използват по-малко вода от традиционните спринклерни системи, причиняват по-малко щети на материалните активи с висока стойност, а също така са икономически изгодна и екологична технология за пожарогасене..."


Бялата книга дава задълбочен отговор на следните въпроси:

Какво е водна мъгла?
Какво представлява технологията за пожарогасене с водна мъгла?
Как работи технологията за пожарогасене с водна мъгла?
Как работят системите за пожарогасене с водна мъгла?
Защо защитата с водна мъгла означава ефективна пожарна защита?
Кои са най-съществените ползи от внедряването на системи с водна мъгла?
Къде може да бъде приложена технологията с водна мъгла?


За повече информация, последвайте линка:
 TechInfo.bg - Публикации


<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал