Категории

Мълниеприемник с изпреварващо действие DAT CONTROLER PLUS


Активен мълниеприемник
DAT CONTROLER PLUSo    Изключително бърза реакция преди всеки друг обект в защитаваната зона

o    Гарантиран голям радиус на защита изчислен след прилагане на двоен защитен фактор

o    Неограничена работоспособност във времето, която не се влошава след многократни попадения на мълния

o    Стабилна работа при всякакви атмосферни условия

o    Опростен монтаж и поддръжка

o    Опростява цялостната мълниезащитна и заземителна инсталацияПринцип на действие: „Улавя” мълнията преди всеки друг обект в защитаваната зона

Функционирането на мълниеприемника с изпреварващо действие се основава на електрическите характеристики при формирането на мълния. Непосредствено преди формирането на мълниеразряда външното електрическо поле в атмосферата е много силно и достига нива превишаващи 10 kV/m. Натрупаният електрически заряд предизвиква протичането на огромен ток по низходящи въздушни канали, които могат да се образуват във всяка посока. Достигайки достатъчно близо до земята всеки един обект може да бъде поразен от тока на мълнията. Целта на мълниеприемниците е да контролират мястото на попадение на мълнията като създават възходящ канал по посока на облака, създавайки по този начин контролиран път за преминаване на силния ток на мълнията към земята.

Предимството на активния мълниеприемник е, че благодарение на вградения активен източник на йонно излъчване, който се задейства от създалото се електрическо поле, създава възходящ канал значително преди всеки друг обект в зоната на защита. Бързата реакция е основната отличителна характеристика на новия мълниеприемник спрямо конвенционалния. Така активния мълниеприемник „улавя” мълнията по-рано в сравнение с обикновения мълниеприемник. Разликата във времето (ΔТ) се измерва в микросекунди (μs) и се нарича изпреварващо време.


Радиус на защита: Радиусът на защита е многократно по-голяма в сравнение с обикновените мълниеприемници.


Определя се от изпреварващото време (ΔТ), който е основен параметър при активните мълниеприемници. ΔТ е стандартно дефиниран парамерът и представлява средната стойност на разликата между моментите на генериране на възходящ канал при активен и обикновен мълниеприемник при еднакви условия и размери. DAT CONTROLER PLUS е наличен в четири модела с изпреварващо време съответно 15, 30, 45 и 60 μs. Стойността на параметъра за всеки модел е измерен експериментално във високоволтова лаборатория.

Радиусът на защита (Rp) се измерва в метри и има различни стойности в зависимост от модела на мълниеприемника, монтажната височина и нивото на защита (I, II или III) необходимo за конкретната инсталация определено според степента на риска от попадане на мълнии.
 

Технически данни:


o    Активният елемент представлява електронен високоволтов импулсен генератор на възходящ йонен поток с работен праг 50 kV/m потенциална разлика между атмосферата и земята. Вграденият електронен елемент е разположен в централната част на мълниеприемника и е защитен срещу електрически разряд посредством корпуса, който е еквивалент на фарадеева клетка;

o    Тройна защитна изолация, която гарантира ефективността на работа при неблагоприятни атмосферни условия;

o   Наличие на акумулатор на електростатичен заряд и само един разряден връх, за да се избегне неефективното разпространение на заряда;

o    Произведен е от неръждаема стомана тип AISI-316, не съдържа алуминиеви части, което предотвратява образуването на галванични двойки и корозия;

o   Единственият захранващ източник на мълниеприемника е атмосферният електрически заряд.


Сертификати:

Стандарт UNE 21186 за защита на външни съоръжения, сгради и открити пространства:

o    Сертификат за максимален ток 100 kA: Тестът включва директно въздействие на 10 разряда с вълна 10/350 micro s, сила на тока 100 kA и специфична мощност 2,5 MJ/om, според стандартите IEC-60-1 и IEC-1083-1. Гарантира издръжливост и неограничен период на използване.

o    Сертификат за изпреварващо време: Параметърът е изчислен за всеки модел след прилагане на двоен защитен фактор върху измерените стойности по време на теста.

Стандарт UNE 21308/89:

o    Сертификат за ефективна работа в различни атмосферни условия: Гарантира работа на тригерното устройство в неблагоприятни атмосферни условия. Тестът е направен в сухи и дъждовни условия според IEC60-1 и гарантира изолация над 95 % както в постоянно силно ел. поле (по време на зараждане на бурята), така и в променливо ел.поле (по време на създаване на низходящия канал).

Стандарти UNE 21186 и NFC 17102:

o    Сертификат за радиус на защита за всеки модел и ниво на защита.


<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал