Категории

Система за защита от пожар в сървърни шкафове FRP-2A (Fire Rack Protection)Патентована система за противопожарна защита на сървърни шкафове FRP-2A
(Fire Rack Protection)


Системата FRP-2A се използва за ранно предупреждение за опасност от възникване на пожари или сериозни повреди на електронно оборудване, свързани с отделяне на дим и/или повишаване на температурата в електрически шкафове (ракове) в дейта центрове, сървърни помещения, ел. табла и други подобни обекти.


Системата FRP-2A предотвратява появата на пожар и гарантира почти 100% непрекъсваемост на работния процес, осигурявайки непрекъсваемост на услугата към клиентите на дейта центъра.

Системата FRP-2A е разработена за ранно откриване на дим и контрол на температурата във всеки сървърен шкаф. Целта е при възникване на инцидент – отделяне на дим и/или топлина, системата да регистрира тези събития и да индентифицира точно в кой шкаф е възникнал проблемът.

По този начин може да се предприемат навременни действия и да се предотврати евентуален пожар в шкафа. Скоростта на детекция е изключително бърза - от 8 до 20 секунди, въпреки силната вентилация и въздухообмен в самия шкаф.

FRP-2A е първата в света система за защита от пожар
във всеки отделен сървърен шкаф

 

Уникални характеристики:

  • Постоянен мониторинг на дим и топлина чрез анализ на изходящия въздушен поток във всеки сървърен шкаф.

  • Точно локализиране на евентуален пожар във всеки отделен сървърен шкаф.

  • Преупреждава за появата на пожар в сървърния шкаф, както и разпространението му към съседни шкафове и кабелни трасета.

  • Превантивна функция за контрол на температурата - програмируем праг за алармено състояние за всеки отделен сървърен шкаф.

  • Софтуер за алармиране, контрол и статистика за всеки сървърен шкаф, както и възможност за адаптиране и надграждане на потребителски приложения, работещи в облачна/ виртуална среда.

  • Икономия до 20% на студова мошност при конфигурирането на всеки сървърен шкаф на база статистика на измерената в него температура - температурна карта в реално време.

  • Задействане на светлинна и звукова сигнализация за предупреждение на персонала и предприемане на действия в случай на инцидент.

  • Проверка и потвърждение на състоянието Аларма/ Повреда от персонала на място при съответния сървърен шкаф.

  • Контрол на системни повреди - захранващо напрежение, засмукваща система, сензори за анализ на дим и топлина, всички кабели и връзки с устройството.
 
СИНХРОН-С е разработчик, производител и инсталатор на системата FRP-2A.
 

 

 

<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал