Категории

Заземителна система


Заземителна система


Заземителната система е основен елемент във всяка електрическа инсталация. Инсталира се с цел ограничаване на високото напрежение и отвеждане в земята на големия електрически заряд, който може да възникне при попадение на мълния или комутационни процеси в енергийната система. Заземителната система премахва или ограничава риска от повреди в електрическата инсталация и по този начин защитава хората и оборудването от опасните напрежения.


Основни инсталационни параметри:

• Много ниско заземително съпротивление - < 10 Ω

• Поддържане на постоянно ниско заземително съпротивление

Независимо от произхода на опасните напрежения поддържането на постоянно и ниско заземително съпротивление е съществен параметър за ефективното отвеждане на тока в земята. Ниското съпротивление премахва риска от появата на опасното за хората „стъпково напрежение” (разлика в потенциалите по повърхността на разстояние 1 метър), което може да достигне стойност от няколко kV.

Стойността на заземителното съпротивление се измерва при изключване на заземителя от останалата част на мълниезащитната уредба чрез контролни заземителни клеми.


           Заземителни електроди:

За постигане на необходимите параметри на заземителната инсталация предлагаме няколко типа заземителни електроди. Типът, размерите, броят и разположението на електродите се определя за всяка конкретна инсталация според характеристиките на почвата, типа на мълниезащитата и свободното инсталационно пространство.

Тип електрод Тип почва
Инсталационни характеристики


 Вертикални
 електроди
 (пръти)

 нормална  - няколко в последователно свързване
 - 3 или 6 електрода в триъгълно свързване
 Плочи  силно
 камениста

 - шахта с размер 2x2x2 м за всяка плоча
 - разстояние м/у плочите 3 м
 - свързани чрез канали на дълбочина 50 см

 Хоризонтални
 електроди
 планинска

 - електродите не трябва да са по-дълги от 20 м
 - вкопани в канали на дълбочина 30 см
 - свързване тип „goose-foot”

 Активни
 електроди
 APLIROD
 много
 твърда
 
 - медни тръбни електроди, изпълнени с минерална смес
 - последователна или триъгълна конфигурация
 - изискват изкоп с дълбочина 4 м

 Графитни
 електроди
 планинска  
 - изкоп с дълбочина 2 м и радиус 115 мм за всеки електрод
 - 3 м разстояние м/у електродите
 - вкопани в канали на дълбочина 50 см
 
1. Активни електроди:

Отсъствието на свободни йони в почвата около електродите влошава проводимостта и намалява ефектовността на цялата мълниезащитна система.

Действието на заземителната система, която използва активни електроди се основава на отдаването на йони в почвата. Конструктивно представляват медна тръба, пълна с йонна смес, която абсорбира влагата от околната среда и я изпуска в почвата около електрода. Освободените по този начин йони постепенно намаляват специфичното съпротивлението на почвата. Електродите са високо ефективни, благодарение на създадения постоянен поток от йони към почвата, който подобрява проводимостта й за продължителен период от време след инсталирането им.
 

   


2. Графитни електроди:


   
 
Благодарение на високата си термо- и електропроводимост, както и на химичната си устойчивост, графитните елктроди са идеални за приложение в почви с високо специфично съпротивление, където постигането на електрическите параметри на заземителната система е много трудно. Електродите осигуряват много близък контакт с почвата, благодарение на графита, който притежава висока степен на проникване в почвата. Графитните елктроди са устойчиви, не влошават характеристиките си и дори след продължително използване предлагат функционалност както в първия ден от инсталирането им.3. Конвенционални заземителми пръти / електроди /

- с медно покритие и месингови съединителни клеми:

Конвенционалните електроди (заземителни пръти) са покрити с електролитна мед с дебелина 254 микрона и са с химична чистота 99,9 %. Електролитното медно покритие е устойчиво, не образува пукнатини и не се натрошава, което означава сигурна защита срещу корозия.
 

- медни и стоманени:

        

Заземителните пръти от мед, неръждаема и поцинкована стомана са дълготрайни и с ниско ниво на корозия. Резбованите електроди позволяват да бъдат удължени за получаване на по-ниско заземително съпротивление.

 

4. Заземителни електроди тип „Goose foot”:

Електродите тип „Goose foot” се препоръчват за получаване на ниска индуктивност. Образуват се от тънки стоманени ленти с медно покритие с размери 30x2 mm, съединени с месингова клема във форма „Goose foot”


 


5. Заземителни плочи:


   

Използването на заземителни плочи като електроди е особено ефективно в каменисти почви. Те намаляват значително заземителното съпротивление, благодарение на голямата контактната площ между електрода и земята.Подобрител на проводимостта Conductiver Plus:


За повишаване на ефективността на заземителната инсталация се използва специален подобрител на проводимостта, който се насипва около електродите, за да намали специфичното съпротивление на почвата. Новият Conductiver Plus притежава значително подобрени характеристики в сравнение с използваните досега соли:

- Силно хигроскопичен, благодарение на което увеличава проводимостта на почвата приблизително 200 % или от 3 до 20 пъти при валежи средно годишно 700 L/m2;

- Слабо разтворим, което осигурява продължителен период на действие;


- Не причинява корозия на електродите;


- Безвреден за околната среда.

 


<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал