Категории

Системи за техническа охрана

Системи за техническа охрана

► ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОЕКТНИ РЕШЕНИЯ  ► СЪВРЕМЕННА ТЕХНОЛОГИЯ
► КАЧЕСТВЕН МОНТАЖ  ► СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА

Охранителните системи са основен елемент от съвременните комплексни системи за сигурност. Те са изключително ценно и икономически ефективно средство за защита на хора, сгради и имущество. Осигуряват 24-часов пълен контрол върху охраняваната зона.

 
Системите за охрана се проектират спрямо нуждата и изискването на клиента, типа на обекта и неговото предназначение. Използваното оборудване отговаря на изискванията на европейските и международните страндарти в областта. Професионалните проектни решения, качественият монтаж и сервиз са допълнителна гаранция за надеждността на системите.

 
    


ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 
Пълна гама детектори подходящи за охрана на жилищни, търговски и индустриални обекти: 
- детектори за външен или вътрешен монтаж
- детектори за обекти с различна степен на риск и за всякакви условия на околната среда
- пасивни инфрачервени (PIR) детектори
- детектори с огледална оптика
- детектори с двукратен анализ на сигнала - PIR/микровълнов, PIR/оптичен и PIR/ултразвуков
- детектори за стъклени повърхности
- сеизмични детектори
- панорамни детектори за монтаж на таван

Надеждна детекция без риск от грешни сигнали:
- иновативна оптична технология за обработка на сигнала „Magic Mirror”
- комбинация от пасивна детекция в инфрачервения спектър и активен микровълнов сигнал
- максимална сигурност и надеждно разпознаване на нарушителя
- постоянна и прецизна детекция в цялата охранявана зона от полето на действие на детекторите
- нулев риск от грешно задействане на системата
- идентификацията на обекти и хора става в реалния им размер, независимо от разстоянието им до охранителното устройство
- надеждна регистрирация дори на много бавни движения
- прецизно идентифициране на присъствието на човек
- игнорират присъствието на животни или други външни смущения като промяна в околната температура при наличието на топлинен източник

Изключителна гъвкавост при конфигуриране на охранителната система:
- избираемост на охранителни зони
- специално конфигуриране за различни участъци в сградата
- засичане на вертикално движение при изкачване по стълби
- идентификация на посоката на движение
- пропускане на движение в само в желаната от потребителя посока
- активиране на аларма при засичане на движение в непозволената посока
- притежават възможно най-големия обхват на действие
- конфигуриране за обемна детекция до 18 метра или за линейна детекция до 25 метра
- двата сензора за обработка на сигнала могат да бъдат конфигурирани с различни параметри на действие

 

Периметрова охрана:
- максимална надеждност при неблагоприятна околна среда с променящи се климатични условия - температурни колебания, дъжд, сняг, електромагнитно поле или заслепяваща светлина
- професионална периметрова охрана на обекти с високи изисквания към сигурността - места за лишаване от свобода, военни лагери, държавни и индустриални съоръжения

Защита срещу посегателства:
- охранителните устройства са устойчиви при опит да бъдат „прикрити” от нарушители
- иновативна „антиблокираща” функция
- изпращане на алармен сигнал при опит за дезактивация, който се излъчва до отстраняване на проблема
- наличие на два защитни сензора - „тампери”, които задействат аларма при нарушения на нормалната работа на системата
- вградена функция за мониторинг, която постоянно следи статуса на всяко устройство

Приложения:
във всички сфери на сигурността – жилища, офиси, банки, търговски центрове, обществени места, индустриални приложения, обекти със специално предназначение
 
Освен техническите характеристики на охранителните устройства, от изключителна важност за правилното функциониране на системата и избягване на грешни задействания са качественият монтаж и правилното разположение на детекторите в охраняваната зона. Те се извършват от висококфалифицирани специалисти, с каквито фирма СИНХРОН-С разполага, а след приключване на монтажа задължително се извършва пълен тест за проверка на проектните решения.
 
 

<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал