Категории

Мълниезащитна система


Мълниезащитна система с активен мълниеприемник

Системата за външна мълниезащита предпазва от преки попадения на мълнии, като отвежда силния ток в земя. Целта на мълниезащитната система е да управлява мястото на попадение на мълнията осигурявайки път за силния ток към земя и предпазвайки защитавания обект от разрушение и повреди.


 
  Цялостна инсталационна схема на
  външна мълниезащитна система с
  активен мълниеотвод  Правилно инсталираната
  мълниезащитна система:


  • „Улавя” мълнията

  • Отвежда силния ток към земя
  без разрушения и повреди

  • Разсейва тока в земята бързо и
  безопасно за хората

  • Предпазва от вторични въздействия
  на мълнията - появата на пренапрежения.


 

Компоненти на мълниезащитната система:


1. Мълниеприемник: Системата използва два типа мълниеприемници – обикновен (прътов) и мълниеприемник с изпреварващо действие. Предлаганите обикновени мълниеприемници са изработени от неръждаема стомана или мед с никелово покритие и са с размери 1,4 или 2,4 м. Новите активни мълниеприемници с изпреварващо действие осигуряват по-добра защита в сравнение с конвенционалните като „улавят” мълнията преди тях и създават защитна зона с няколкократно по-големи размери.

2. Токоотвод: Представлява свързващия елемент (проводник) във външната мълниезащита, който отвежда тока на мълнията от мълниеприемника до заземителната система. Няколко фактора трябва да бъдат предвидени при исталирането им:

Брой токоотводи: Всеки мълниеприемник трябва да бъде свързан със земята посредством един токоотвод. Два или повече токоотводи са необходими при обекти с височина над 28 метра или когато хоризонталната част на токоотвода е по-дълга от вертикалната.

Токоотвеждащи проводници:


Тип
МатериалМинимални размери
 Медни Електролитна мед,
 или медно покритие

 Лентов с размери 30 x 2 mm
 Многожичен плосък с размери 30 x 3,5 mm
 Многожичен с кръгло напречно сечение 50 mm2
 Кръгъл с диаметър 8 mm

 Стоманени Неръждаема стомана
 18/10
, 304

 Лентов с размери 30 x 2 mm
 Кръгъл с диаметър 8 mm

 Алуминиеви Алуминий 5/L 
 Лентов с размери 30 x 2 mm
 Кръгъл с диаметър 8 mm


Имайки предвид импулсния характер на тока на мълнията плоските проводници се препоръчват поради по-голямата им площ спрямо кръглите при еднакво напречно сечение. От друга страна проводниците с медно покритие са по-ефективни благодарение на характеристиките на медта (висока проводимост, механична издръжливост и корозоустойчивост)

Разположение на токоотводите: Токоотводите трябва да са максимално къси, т.е. да следват най-краткия и най-правия път от мълниеприемника до заземителя и същевременно да не минават в близост или да пресичат електрически линии. Ако пресичането не може да бъде избегнато, проводникът трябва да е екраниран поне 1 метър от всяка страна на пресечната точка. За по-добрата ефективност на токоотвеждащата система се избягва монтирането на токотводите вътре в сградата.

Закрепващи елементи: Броят на фиксиращите елементи на разстояние 1 метър трябва да бъде най-много три. Правилният им избор зависи от типа на проводника и повърността, към която се прикрепя. Закрепващите елементи не нарушават цялостта на покривната конструкция и не предизвикват деформация на токоотвода.Цялост на токоотвода: Изключително важен параметър, който гарантира безопасното отвеждане на силния ток към земята. Използваните специални свързващи елементи (клемни съединения) отговарят на стандартите за безопасност и гарантират цялостта на токоотвода. Те са устойчиви на силните термичните и електродинамични въздействия на тока на мълнията, който преминава през тях.

       

Клемните съединения отговарят на всички изисквания и тестове за сигурност, надеждност и издръжливост според стандартите UNE-EN 50164-1 и EN 50154-1. Когато се налага използването на проводници от различен материал, връзката между тях става чрез биметални преходници, за да се предотврати образуването на галванични двойки.


Минимално безопасно разстояние (ds): Минималното инсталационно разстоянието между елементите в токоотвеждащата система, което е необходимо да бъде постигнато, за да се избегнат опасните искрови разряди. Този параметър зависи от нивото на защита за конкретната инсталация, броя на токоотводите, материала, наличието на метални елементи и близостта до заземителя. Когато инсталацията не позволява разстоянието да бъде спазено е необходимо да се използват допълнителни елементи като шина за изравняване на потенциалите или искров разрядник.
 
3. Заземителна система: Инсталира се с цел ограничаване на високото напрежение и отвеждане в земята на големия електрически разряд, който възниква при попадение на мълния. Заземителната система се състои от заземителни електроди и свързващи заземителни проводници.


<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал