Категории

Комплексен анализ на електропотреблението


Комплексен анализ на електропотреблението на обекти, запис на 256 количествени и качествени показателя на електрическата енергия. Запис на пускови и преходни процеси
Анализ на консумираната ел.енергия по 256 количествени и качествени параметри, чрез преносим мрежов анализатор PNA 256, на фирма SATEC.

Чрез записа на количествените и качествени показатели на ел.енергия, и на формата на вълната, при пускови и преходни процеси, се прави пълен и точен анализ на състоянието. PNA 256 може да се програмира за всички познати схеми за свързване към мрежи Н.Н. а също така и към вторичните вериги при Ср.Н и В.Н.

Един такъв анализ позволява на мениджърите да получат информация за работната мощност, резервите на мощност в трансформатори, кабелни линии и табла. Разкриват се резервите за икономия на енергия, повишаване КПД на съоръженията и намаляване на аварийността.

За контакти с фирмата производител / доставчик:
ЙОНЕЛКО ЕООД
София п.к. 1303
ул. "Св.Св.Кирил и Методий" 138
тел.: 02/ 831 31 21
GSM: 0899 88 44 45; 0886 66 86 46
E-mail: yonelco@abv.bg
Уеб сайт: www.yonelco.com
Лице за контакти:
инж.Николай Иванов

<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал