Категории

Бяла книга "Индустрия 4.0 - решение за бъдещето"


Бяла книга: "Индустрия 4.0 - решение за бъдещето"

Бялата книга прави преглед на същността, значението и въздействието на
концепцията Индустрия 4.0 върху производствените процеси и създаването на продукти с висока добавена стойност

 

"Навлизането на концепцията Индустрия 4.0 в познатите днес производствени предприятия ще трансформира изцяло работната среда. Рутинните и тежки операции ще бъдат изпълнявани от автоматизирани системи и автономни роботи, с които хората ще си взаимодействат, и това ще бъде двигателят за осъществяване на по-ефективни производствени процеси, създаване на продукти с по-високо качество и висока добавена стойност..."

Целта на бялата книга е да анализира как адаптирането към принципите на Индустрия 4.0 ще повлияе развитието на хората, на компаниите и на обществата като цяло и да обърне внимание върху предпоставките за тяхното благоприятно развитие.

Публикацията разглежда специфичните особености на производствената концепция Индустрия 4.0 в следните основни теми:

Същност на производствената концепция Индустрия 4.0.
Технологични основи и технологични фактори за развитие на Индустрия 4.0 и създаване на нови производствени бизнес модели.
Кобер-физически системи (CPS) - основен термин при Индустрия 4.0. Взаимодействие „човек–кибер-физическа система“.
Технологичен процес на производствена система - класически, дигитален и Индустрия 4.0 подход.
Формиране на нов тип производствен процес „потребител-потребител“ в условията на интелигентно производство.
Области на трансформация на работните места в условия на Индустрия 4.0.
Нов начин на работа и нови роли, произтичащи от Индустрия 4.0.
Перспектива за благоприятно развитие на промените - решение за бъдещето.
 


За повече информация, последвайте линка:
TechInfo.bg - Публикации


 

<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал