Категории

Система за пожарогасене с водна мъгла ниско налягане FIREKILL


Система за пожарогасене с водна мъгла ниско налягане FIREKILLтм

Източник: © VID Fire-Kill

Системите за пожарогасене с водна мъгла ниско налягане са съвременно устойчиво решение за пожарогасене, което осигурява в максимална степен екологичност, надеждност и ефективност на противопожарната защита.

Системите с водна мъгла предлагат значителни предимства в сравнение с конвенционалните системи за противопожарна защита - използват по-малко вода от традиционните спринклерни системи, причиняват по-малко щети на материалните активи с висока стойност, а също така са икономически изгодна и екологична технология за пожарогасене.

Уникалните свойства на технологията за пожарогасене с водна мъгла най-ярко се проявяват при системата с водна мъгла ниско налягане FIREKILLтм. Системата FIREKILLтм осигурява голяма бързина, ефикасност и ефективност при гасене, като същевременно използва минимален воден ресурс, икономична е по отношение на оборудване и пространство за инсталиране. Тя е най-екологичното, най-надеждното и най-рентабилното решение за гасене на пожар, налично на пазара. Системата FIREKILLтм защитава не само хората, обитаващи сградите, материалните активи и оборудването вътре в сградите, но също така осигурява непрекъснатост на работния процес и работата на съоръженията.


Тествана и одобрена технология

Гасителната технология с водна мъгла се базира изцяло на предварителни тестове по различни пожарни сценарии. Това позволява на инженерите да създават персонализирани решения, които отговарят на специфичните потребности и изисквания на клиентите. Предлаганата система FIREKILLтм с технология ниско налягане дава възможност за създаване на стабилни и качествени решения, които покриват всички пожарни рискове с почти еднаква максимална ефективност. Тя е най-добрият избор, когато става въпрос за иновативна, надеждна и екологична противопожарна защита. Отговаря на множество стандарти - EN 14972, EN 17450, FM 5560, NFPA 750, IMO 265 и др. и е одобрена от лицензирани органи като FM, VdS, DFL, DNV-GL, CEN, UL и др.Източник: © VID Fire-Kill


Предимства:

100 % екологично, устойчиво и дълговечно решение.
Максимална сигурност и безопасност за хората.
Максимална защита на материалните активи и непрекъснатостта на работния процес.
Голяма бързина и ефективност при гасене с минимален воден ресурс.
Надеждно персонализирано решение, базирано на реални тестове по множество пожарни сценарии.
Едно решение за множество пожарни рискове в една сграда или промишлен обект.
Изключително подходяща за специфични приложения там, където останалите системи не предлагат необходимата защита.
Икономична по отношение на оборудване и пространство за инсталиране, лесна за монтаж и поддръжка.
Ниска цена за целия жизнен цикъл на инсталацията.
  

Приложения:

Промишлени обекти и съоръжения, химически и фармацевтични предприятия, складове със запалими течности, производствени линии, промишлени кухни, платформи за добив на нефт и газ и др.
Дейта центрове, машинни отделения, електрическо и електронно оборудване, кабелни канали, тунели, турбини и генератори, двигатели, чисти помещения, лаборатории и др.
Модерни офис сгради, високи сгради, сгради със сложна архитектура, хотели, болници, апартаменти, търговски центрове и други обществени сгради.
Исторически сгради, архиви, музеи, галерии, библиотеки, концертни зали, атриуми, ескалатори, обществени паркинги, обществен транспорт.

 
 

 

 

За повече информация и запитване за оферта:

 Тел.:
0888 441 336
, Имейл: [email protected]

 Уеб страница: TechInfo.bg - Система за пожарогасене с водна мъгла

 

Производител: VID Fire-Kill ApS


<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал