НОВИНИ : СЪБИТИЯ : СТАТИИ
Стартира петият Национален конкурс за иновативно предприятие на годината
26.11.2008
Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Еnterprise Europe Network – България, в партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката, Мисията на Световната банка в България и с подкрепата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организират за пета поредна година Националния конкурс за иновативно предприятие на годината.

Европейската комисия обяви 2009 г. за Година на творчеството и иновациите. Ще отговори ли българската икономика на това предизвикателство? Статистическите данни за степента на иновативност на
българската икономика досега показват следното:

• Индексът на иновативност на българските предприятия за 2008 г. (разработен от фондация ПИК) показва, че в сравнение с най-добре развиващите се страни от Централна и Източна Европа - Унгария и Чехия, в България големите, малките и средните предприятия имат почти два пъти по-ниска иновационна активност.

• Последното Иновационно проучване на Общността (Community Innovation Survey 4) от 2006 г. показва, че делът на иновативните фирми в България е 16% от всички предприятия в промишлеността и услугите и по този критерий страната е на последно място в ЕС, където той е 40%.

• Според Годишния доклад на ЕК, България заема 27-мо – последно място в ЕС по изпълнение на Лисабонската стратегия за растеж и заетост.

Конкурсът е посветен на иновативните български фирми, които въпреки затрудненията се стремят не просто да оцеляват, а да създават нововъведения, да гледат в бъдещето и да се конкурират на европейско равнище. Неговата цел е да покаже добрия български модел за бизнес, да привлече вниманието на широката общественост върху постиженията на българските предприятия в областта на иновациите.

В конкурса могат да участват иновативни предприятия от всички сектори на българската промишленост, включително информационните технологии. Иновативно предприятие е това, което през последните три години e реализиралo на пазара нови или значително усъвършенствани продукти/стоки и услуги и/или процеси.

Кандидатурите ще бъдат оценявани от експертна комисия по специална методология. Десетте фирми, постигнали най-високи резултати, ще бъдат посетени от експерти от Фондация “ПИК”. Финалният етап е разглеждане на номинациите от жури, съставено от представители на министерства, работодателски, научни и нестопански организации, Мисията на Световната банка и други.

Победителят във всяка от двете категории ще получи статуетка - символ на конкурса, изработена от скулптора Петко Арнаудов и почетна диплома.
Наградите ще бъдат връчени на тържествена церемония по време на Четвъртия национален иновационен форум (м. февруари 2009 г, София).

<< Новините от 2008 г.

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал