НОВИНИ : СЪБИТИЯ : СТАТИИ
Център за дигитални иновации в индустрията
16.06.2008
На пресконференция, която се проведе на 16 юни 2008 г. в БСК официално беше представен новосъздадения Център за дигитални иновации в индустрията.

В изказването си председателят на БСК подчерта, че един от основните проблеми на българската икономика е липсата на достатъчно продукти с висока добавена стойност. „Този проблем може да бъде преодолян само по пътя на инвестициите в иновации, по който показател също сме на незавидното 25-о място сред останалите европейски страни. След нас са само Кипър и Румъния”, каза Божидар Данев. Той уточни, че едва 16 % от българските предприятия се занимават с иновации - дейности, процеси, коопериране и т.н., при средно равнище от 40 процента за ЕС-27.

За да отговори на потребностите на българската икономика за повишаване на иновативната активност, Давид Холдинг АД, в сътрудничество със Siemens PLM Software и Българска стопанска камара, създаде Център за дигитални иновации в индустрията (ЦДИИ). Асоцииран партньор на проекта е водещата в сферата на ERP консултантска компания Tame Chaos Consulting Ltd. ЦДИИ предоставя инженерни услуги, специализирано обучение и бизнес консултиране за нуждите на производствените компании, в т.ч. малки и средни предприятия. ЦДИИ е инженерен “back-office” в помощ на производствени фирми, работещи в областта на машиностроенето, енергетиката, електротехниката и електрониката. Екипът на ЦДИИ включва над 60 консултанти със специализация в дигиталното проектиране, симулация на процеси, оптимизация на инструментална екипировка, планиране и оперативно управление на производството, планиране и управление на фирмените ресурси, и др.

Центърът работи в следните направления:
o Бизнес консултиране за подобряване на ефективността чрез въвеждане на софтуерни решения за управление на данните, процесите, ресурсите и сътрудничеството през жизнения цикъл (CAD/CAM, PDM/PLM, ERP/EDM).
o Консултации и помощ при управление на проекти и програми за въвеждане на нови продукти и изделия в производството,
o Обучение на инженерни специалисти и среден управленски персонал за управление на жизнения цикъл и производството,
o Първокласни инженерни услуги за продуктово развитие и технологии за производство.
o Бизнес консултиране при въвеждане на системи за управление на качеството,
o Бизнес консултиране и информационно обслужване за привличане на средства по проекти и програми на ЕС.


<< Новините от 2008 г.

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал