НОВИНИ : СЪБИТИЯ : СТАТИИ
Холсим създаде ново подразделение за производство на бетон в България
06.10.2008
Водещата световна компания за производство на цимент и инертни материали - Холсим - обедини дейността на компаниите Комарс и Ремос, за да създаде водеща в региона на Пловдив фирма за производство на готови бетонови смеси. Новото сформирование ще се нарича Холсим Бетон Пловдив.

Холсим Бетон Пловдив управлява пет бетонови възела и се очаква до края на 2009 г. производството да достигне 240 000 кубически метра бетон с приходи от над 24 милиона лева. “С обединението на Комарс и Ремос и преструктурирането им в една компания, носеща името Холсим целим да обединим най-доброто от традициите на Комарс и пазарните позиции на Ремос с глобалния опит и ноу-хау на Холсим. Холсим Бетон Пловдив ще се стреми не само да е лидер на пазара за производство на бетон в Пловдивския регион, но и да въвежда в България най-добрите съвременни технологии и практики. Новата компания ще продължи да инвестира в опазване на околната среда и природосъобразно производство като противовес на сивия сектор в индустрията ни”, отбеляза г-н Тома Гийо, изпълнителен директор на Холсим България.

Холсим Бетон Пловдив разполага с близо 100 служители, които вече работят за водеща международна компания. Дружеството планира увеличаване на инвестициите в квалификация на служителите и въвеждане на водещи мениджмънт и бизнес практики. Холсим Бетон Пловдив ще се управлява от г-н Сава Чорбаджиев, досегашен изпълнителен директор на Комарс: “Това, с което ще се отличим от останалите производители на бетон в България са високите технологии, иновационната политика и грижата за околната среда. Всички площадки за производство са оборудвани с модерна компютъризирана система за управление на производствения процес и лаборатория за следене на качеството, а камионите ни - с GPS системи, които позволяват оптимизиране и контрол на маршрутите и бърза реакция при поръчки на клиенти. По капацитетни възможности ние сме единствената компания в региона, която може да обслужва големи обекти в бързи срокове и с гарантирано качество на всяка доставка”.


Според прогнозите на Холсим, пазарът на готови бетонови смеси в България ще нараства устойчиво в близките три години, като през 2008 г. ще надмине 10 милиона кубически метра. Без придобиване на нови компании, до 2012 Холсим Бетон Пловдив ще увеличи производството на бетон до 500 000 кубически метра годишно само в региона на Пловдив.

Като следваща стъпка от стратегията на Холсим България за обединяване на притежаваните компании под една марка, преименува Кариери АД Пловдив в Холсим Кариерни Материали Пловдив АД.

<< Новините от 2008 г.

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал