НОВИНИ : СЪБИТИЯ : СТАТИИ
Официално бе честван Професионалния празник на миньора
29.08.2008
На 18 август се проведе тържествено честване на Деня на миньора. Организатори бяха Българската минно-геоложка камара Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия, Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ и Синдикалната миньорска федерация „Подкрепа”.

Гости на тържеството бяха заместник-министрите на икономиката и енергетиката – Валентин Иванов, на труда и социалната политика – Лазар Лазаров, на регионалното развитие и благоустройството – Калин Рогачев, и на околната среда и водите – Чавдар Георгиев, председателя на БСК Божидар Данев, народният представител Борислав Великов и др. Приветствия по повод празника бяха изпратени от президента на Р България Георги Първанов, председателя на народното събрание Георги Пирински и министър-председателя Сергей Станишев.

Тържеството бе ръководено от председателя на БМГК инж. Лъчезар Цоцорков. В изказването си пред участниците в събранието зам.-министър Валентин Иванов подчерта, че е време да се откажем от клишето, че България е бедна на природни суровини страна и занапред трябва да се обърне по-сериозно внимание на използването на тези ресурси, с грижа за природата и с мисъл за бъдещето.

Очертавайки възможностите за развитие на минния отрасъл от гледна точка на МОСВ зам.-министър Чавдар Георгиев съобщи, че в района на Червен бряг е открито голямо газово находище.

Зам.-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров изведе като основно предизвикателство пред бранша проблемите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Г-н Лазаров подчерта, че 10 процента от тежките трудови злополуки през миналата година са именно в мините.

Според председателя на БСК Божидар Данев администрацията е в дълг към минния отрасъл. Той подчерта, че повече от 600 молби за концесии чакат решение от страна на компетентните органи, а това създава предпоставки за сериозен сив сектор и корупция. Друг проблем, според г-н Данев, е осигуряването на качествен човешки ресурс за минния отрасъл.

Съгласно традицията и тази година БМГК връчи награди на заслужили дружества в бранша, както следва:
- сектор „Въгледобив” – „Марица изток” ЕАД
- сектор „Рудодобив” – „Елаците мед” АД
- сектор „Нерудни минерални суровини” – „Каолин” АД
- сектор „Добив на скални материали” – „Скални материали” АД – Русе
- сектор „Добив на строителни материали” – МДЗ „Балша” ЕАД
- сектор „Проектиране и научна дейност” – „Строй Тис” ЕООД.

<< Новините от 2008 г.

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал