НОВИНИ : СЪБИТИЯ : СТАТИИ
Стартира четвъртият национален конкурс за иновативно предприятие на годината
20.11.2007

На 15 ноември 2007 г.
стартира четвъртият национален конкурс за иновативно предприятие на годината. Организатори на събитието са фондация "Приложни изследвания и комуникации" в партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката, Мисията на световната банка в България, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Българската стопанска камара и Българската академия на науките.

Конкурсът е посветен на иновативните български фирми, които се стремят да създават нововъведения и да се конкурират на европейско равнище. Неговата цел е да представи пред широката общественост постиженията на българските предприятия в областта на иновациите и да стимулира повече фирми за успех.

Индексът на иновативност на българските придприятия, разработен от фондация "Приложни изследвания и комуникации", за 2006 г. показва, че 65 % от фирмите не са въвеждали никакви иновации през последната година. Основната част от българските иновативни предприятия, които са около 24 % от всички фирми, реализират стойности на индекса под 40 при средна стойност от 56,1. Високо иновативните български фирми с индекс над 56,1 са едва 4 %. Голямата разлика между средните равнища на иновативност между всички и иновативните фирми в България е признак на слабото развитие на предприемаческата активност на българската икономика, което налага необходимостта от спешни и адекватни мерки на политиката за подобряване на бизнес средата в България, между които е и насърчаването на иновациите, високотехнологичния експорт и технологичното сътрудничество.

Конкурсът е отворен за предприятия от всички сектори на българската промишленост, включително информационните технологии. Кандидатите за приза трябва да попълнят карта за участие до 10 януари 2008 г. Кандидатурите ще бъдат оценявани от експертна комисия по специална методология. Десетте фирми, посигнали най-високи резултати ще бъдат посетени от експерти от Фондация “ПИК”. Финалният етап е разглеждане на номинациите от жури, съставено от представители на министерства, работодателски, научни и нестопански организации, Мисията на световната банка и други. Победителят във всяка от двете категории ще получи статуетка - символ на конкурса, изработена от скулптора Петко Арнаудов и почетна диплома. Наградите ще бъдат връчени на тържествена церемония по време на четвъртия национален иновационен форум, който ще се проведе през м. януари 2008 г.

Предходните издания на конкурса показват, че голямата част от участниците са фирми, които внедряват едновременно технологични и продуктови иновации, както и нови маркетингови стратегии. Активното участие в иновационни проекти и програми, както и разбирането за важността на човешкия фактор са сред основните причини за успеха на едно предприятие. Това става ясно и от изказването на г-н Кюркчиев, изпълнителен директор на "Фикосота" АД - най-иновативното предприятие в категория средно/голямо за 2006 г.: ...Участвахме с три иновации, които са уникални за страната ни. Хората, които правят тези неща, са преди всичко хора с амбиция. Те не са безразлични към продуктите, които създават, и биха искали тези продукти да са тяхната гордост, а не тяхното оставане в сянката на бизнеса...Също така ние залагаме елементите на бъдещето, т.е. във всеки един продукт, който създаваме, ние виждаме нашето бъдеще като компания, като фактор и като елемент на пазара.<< Новините от 2007 г.

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал