НОВИНИ : СЪБИТИЯ : СТАТИИ
Банка ДСК и БСК подписаха меморандум за сътрудничество
30.07.2007
На 27 юли 2007 г. Банка ДСК и Българска стопанска камара подписаха Меморандум за сътрудничество. Меморандумът представлява ангажимент за съвместяване на усилията на двете институции, целящо стимулирането на стопанската активност на регионално и национално ниво.

В меморандума се заявява необходимостта от развитие на мрежа от партньорски отношения между държавата, общините, бизнеса и финансовия сектор с цел оползотворяване на най-добрите практики на Европейския съюз, и готовността на двете институции да превърнат публично-частните партньорства в източник на устойчиво развитие и икономически растеж.

Една от основните цели на бъдещото сътрудничество между Банка ДСК и БСК ще бъде повишаване на капацитета и конкурентоспособността на българските предприятия. Сътрудничеството между двете институции ще доведе до стимулиране на предприемачеството и до по-ефективно предоставяне на информационно-консултантски услуги, предназначени за българските предприятия, браншови организации и общини. Информационната обезпеченост на предприятията ще подпомогне процеса на кандидатстване пред различни източници на финансиране, което ще бъде предпоставка за постигане на устойчиво регионално развитие.

Друга основна насока на сътрудничеството между Банка ДСК и БСК ще бъде насърчаването на иновациите и технологичното развитие на българските предприятия. Базирани на своята дългогодишна и доказана експертиза, двете институции ще подпомагат идентифицирането и оценката на жизнеспособността на бизнес-идеи, и ще консултират маркетингови стратегии за бизнес асоциации в областта на новите технологии, продукти и услуги.

<< Новините от 2007 г.

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал