НОВИНИ : СЪБИТИЯ : СТАТИИ
Електронно гише на предприемача
10.11.2007
„Електронно гише на предприемача” беше представен на 8 ноември, на семинар, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Националното сдружение на общините в Р България и Българската стопанска камара. Участници в семинара бяха представители на общинските администрации от цялата страна.

"Електронно гише на предприемача" е информационен продукт, който ще съдейства за подобряване на административното обслужване.
Продуктът има за цел да облекчи бизнеса, във връзка с административното регулиране и взаимодействието му с институциите на местно ниво. Той предлага инструкции, формуляри, образци на документи и актуална информация за стопанските субекти и регулирането на стопанската дейност на местно ниво. Включва информация относно регистрацията и управлението на стопански субекти, възможностите за финансиране на субектите чрез европейските фондове, процедури, регулиращи стопанската дейност в областите земеделие, производство и търговия, транспорт, околна среда, обществено здраве, туризъм, стандартизация, метрология и системи за управление.

Информационният продукт „Гише на предприемача” ще се предоставя за безвъзмездно ползване от общините на Р България след сключване на споразумение с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Неговото реализиране и последващо използване отговаря на нарастващите изисквания за създаване на конкурентна бизнес среда в България, на изискванията за предостовяне на качествени и леснодостъпни административни услуги.

<< Новините от 2007 г.

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал