НОВИНИ : СЪБИТИЯ : СТАТИИ
Международен технически панаир 2007
07.08.2007

От 24 до 29 септември 2007 г. в Пловдив ще се проведе тазгодишното издание на най-големият български форум за инвестиционни стоки и технологии - Международният технически панаир.

В рамките на Международния технически панаир ще бъдат представени продукти и услуги в следните международни специализирани излижби:

> АКВАТЕХ – за технологии и управление на водите

> АУТОТЕХ - за транспорт и автосервизно оборудване

> ЕЛТЕХ - за електроника и електротехника

> ЕНЕКО - за енергетика и екология

> ИНФОТЕХ - за информационни технологии и PC WORLD – България - за софтуер

> МАШИНОСТРОЕНЕ

> СТРОЙТЕХ - за строителство и архитектура

> ХИМИЯ

> АВТОМОБИЛЕН САЛОН ПЛОВДИВ

Най-големите сред тях са изложбите "Машиностроене", "Стройтех", "Елтех" и "Аутотех"

По данни на организаторите се забелязва повишен интерес към Международния технически панаир, въпреки значителното повишение на цените за изложбените площи, както и отпадането на преференциите за български изложители. До момента 9 държави са заявили официални участия. Официално ще се представят фирми от Австрия, Белгия, Италия, Китайски Тайпе, Турция, Франция, Чешката Република, Унгария и ЮАР, а съвместните експозиции са от Белгия, Германия, Полша, Румъния, Руската федерация, Сърбия. За първи път в панаирния комплекс се изграждат и нови експозиционни площи за голямогабаритна техника.

Изложители и посетители могат да участват и в мероприятията от богатата делова програма на форума. Акцентът на ЕСЕН 2007 са възможностите и конкретните механизми за финансиране от оперативните програми на еврофондовете. В програмата присъстват множество семинари, конференции и делови срещи, включително с представители на чуждестранни посолства и правителства. Водещи експерти и мениджъри ще споделят своя практически опит в писането и защитаването на проекти. Предвидени са също кооперационни борси за български фирми с холандски и с германски партньори. Подобни инициатива са част от стратегията на панаира да се обръща все по-голямо внимание на посетителите специалисти. Те могат да направят и предварителни заявки за срещи с изложители в Интернет страницата на панаира www.fair.bg.

Сред най-интересните прояви от деловата програма са:

• Семинар «Европейски практики в областта на опазването на околната среда и енергийната ефективност за бизнеса». Организатор: Министерство на икономиката и енергетиката.

• Семинар «Модели и стратегии за публично-частно партньорство: Опитът на Италия и възможности за реализация в Южен централен район за планиране». Организатори: Италиански институт за външна търговия и секцията за насърчаване на обмена към посолството на Италия.

• Семинар «Европейските фондове и възможностите за развитие, които те предоставят на частния сектор в България». Организатор: Камара на електротехниката в България и Консултантска компания „ФИМЕНКО“.

• Ден на стартиращия предприемач. Организатори: Национална занаятчийска камара, Регионална занаятчийска камара – Пловдив, Търговско-промишлена камара – Пловдив, Евро Инфо Център – Пловдив, Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия.

• Българо – Испански бизнес форум. Семинар «Испанският опит при оползотворяване на Европейските фондове – практически насоки за избягване на обичайни слабости и грешки». Организатори: БСК, НТС – ТОК Пловдив и Испанско посолство.

• Семинар «Как да се възползваме от структурните фондове на ЕС». Организатор: Търговско-промишлена камара Пловдив.

• Делова среща «Разширяване сътрудничеството между фирми и организации от Бреша – Италия и български фирми от областта на машиностроенето». Организатори: Областна управа и ръководството на панаира в Бреша и Българска браншова камара по машиностроене.

• Кръгли маси „Френските технологии в областта на околната среда” и „Френският опит в управлението на отпадъците”. Организатори: посолството на Франция и френската агенция за международно развитие на фирмите.


За повече информация:
Международен панаир - Пловдив
www.fair.bg


<< Новините от 2007 г.

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал