Категории

АПРОНЕКС

АПРОНЕКС ООД
гр. Габрово, бул. Трети март 87, п.к.187
Тел.: 066/ 819 300; Факс: 066/ 819 302
E-mail: marketing@apronecs.bg
Уеб сайт: www.apronecs.bg

Лице за контакти: инж. Цветан Недков

 

АПРОНЕКС ООД е създадена през
1989 година в град Габрово.
Основните приоритети на дружеството са:

Силова електроника:
Разработка и производство на
силови електронни съоръжения:

  
* ТВЧ-генератори и инвертори за индукционно нагряване, топене, закаляване и спояване на метали
   * Токоизправители за галванични цели, електролиза, управление на постояннотокови задвижвания
   * Възбудители на синхронни и постояннотокови двигатели
   * Специализирани машини за закалка, нагряване, топене, леене и др.
   * Инверторни високочестотни източници за заварка. Преносими и стационарни заваръчни апарати.

УЛТРАЗВУКОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ: Разработка и производство на ултразвукови съоръжения

  
* Ултразвукови генератори за почистване, заваряване и специално приложение
  * Ултразвукови вани по каталог и по задание на клиента.

АВТОМАТИЗАЦИЯ: Разработка и внедряване на автоматизирани системи за управление на машини и технологични процеси на база контролери SIMAТIC или собствени разработки.

   *
Производство на контролери за: терморегулатори, броячи, релета за време, процес контролери, програматори и др. Мрежа от контролери AproLink®;
   * Производство на табла за автоматизиране на дизелови електроагрегати за аварийно резервирано захранване.

 ИНЖЕНЕРИНГ: Разработка и внедряване на инженерингови проекти за управление на технологични процеси и машини с използване на силови електронни устройства, задвижвания, програмно-логически контролери и др.


Пaртньорства:

Партньор на SIEMENS за автоматизация.
Представител на задвижвания и системи SIEI: Инвертори, Плавни пускатели, Сервозадвижвания, Постояннотокови задвижвания, Защитни бариери, Съпътстващи устройства.


<< назад

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал