За участие в сайта
Прессъобщения и статии


Годишен абонамент за участие в сайта:


Публикуване на фирмени прессъобщения и статии


Специализираният сайт ВulgarianIndustry.bg ™ предоставя възможност за ц
елогодишно публикуване на неограничен брой фирмени прессъобщения и статии, съдържащи линк към фирменото или продуктовото представяне. Информацията се публикува в област "Новини".