За участие в сайта
ФИРМЕНО представяне


Годишен абонамент за участие в сайта

Специализираният сайт ВulgarianIndustry.bg ™ предоставя възможност за Фирмено представяне на фирмите от индустриалните браншове машиностроене, електроника, електротехника, автоматизация, измервателна техника, компютърна техника и комуникации.


ФИРМЕНО представяне

Включва се в областта "ФИРМИ" и категориите (браншове) от тази област, към които принадлежи според предмета на дейност на фирмата.

ВидовеСъдържание  Период   Цена 
 Стандартно 
пример

   1.
Контактна информация: име на фирмата,
   адрес, тел., факс, е-мейл, уебсайт с линк

   2. Описание: текст неограничен обем

   3. Лого с линк към фирмен уебсайт

   4. Линк към продуктите на фирмата,
   представени в сайта (ако има такива)

1 година

80 лв.

Разширено
пример

   1.
Контактна информация: име на фирмата,
   адрес, тел., факс, е-мейл, уебсайт с линк

   2. Описание:
текст неограничен обем

   3. Лого с линк към фирмен уебсайт

   4. Снимки до 4 броя

   5. Линк към продуктите на фирмата,
   представени в сайта (ако има такива)
1 година100 лв.