За участие в сайта
КОМБИНИРАНО представяне


Годишен абонамент за участие в сайта:

Специализираният сайт ВulgarianIndustry.bg ™ предоставя възможност за Фирмено и Продуктово представяне, както и представяне на Нови продукти на всички фирми от индустриалните браншове машиностроене, електроника, електротехника, автоматизация, измервателна техника, компютърна техника и комуникации.


КОМБИНИРАНО представяне


Съчетава Фирмено + Продуктово представяне
с пакетни отстъпки

Видове Съдържание Период Цена

 Опция 1

  
   1. Фирмено представяне 


   2. Продуктово представяне на 2 продуктa

   3. Линкове между т.1 и т.2

 1 година  200 лв.

 Опция 2

 
   1. Фирмено представяне 

   2. Продуктово представяне на 4 продукта

   3. Линкове между т.1 и т.2

1 година 320 лв.
 Опция 3  
   1. Фирмено представяне 

   2. Продуктово представяне на 6 продукта

   3. Линкове между т.1 и т.2

1 година

 400 лв.
Опция 4   
   1.
Фирмено представяне 

   2. Продуктово представяне на 8 продукта

   3. Линкове между т.1 и т.2

1 година

470 лв.

 Опция 5

  
   1. Фирмено представяне 

   2.
Продуктово представяне на 10 продукта

   3. Линкове между т.1 и т.2

1 година 530 лв.