За участие в сайта
Допълнителни условия и бонуси


Годишен абонамент за участие в сайта:


Допълнителни условия и бонуси:

Безплатна актуализация на съдържанията.

Безплатно публикуване на материалите в английската версия на сайта.

Материалите се публикуват в срок до 3 работни дни след получаването им.

Последно регистрираните фирми и продукти (нови или с подновен абонамент) участват с рекламен банер с размер 170 x 45 px в дясното рекламно каре на сайта за период от 1 месец.

Заплащането се извършва до 5 работни дни след публикуване на материалите.

Към цените се начислява ДДС.

Издателят си запазва правото да променя настоящите условия за публикуване на информация в сайта.

Технически изисквания към предоставяната информация: текст (файлов формат: doc, txt, rtf, pdf); снимки и лого (файлов формат: gif, jpeg, tif, eps, cdr, pdf).