Ресурси
в България

>>
Международен технически панаир

Специализирани изложби Акватех, Аутотех, Елтех, Енеко, Инфотех, Машиностроене, Интермин Експо, Стройтех, Робохайтех, Химия

26 септември - 1 октомври 2016 - Международен панаир Пловдив
 
 
>> COPI'S

Специализирана изложба за рекламни и печатни комуникации

5 - 7 октомври 2016 - Интер Експо Център
 
 
>> SIHRE

Специализирана изложба за хотелско и ресторантьорско оборудване

9 - 12 ноември 2016 - Интер Експо Център
 
 
>> Интерфуд и дринк

Специализирани изложби за хранително-вкусова промишленост

9 - 12 ноември 2016 - Интер Експо Център