Категории

Заземителна система


Заземителна система


Заземителната система е основен елемент във всяка електрическа инсталация. Инсталира се с цел ограничаване на високото напрежение и отвеждане в земята на големия електрически заряд, който може да възникне при попадение на мълния или комутационни процеси в енергийната система. Заземителната система премахва или ограничава риска от повреди в електрическата инсталация и по този начин защитава хората и оборудването от опасните напрежения.


Основни инсталационни параметри:

• Много ниско заземително съпротивление - < 10 Ω

• Поддържане на постоянно ниско заземително съпротивление

Независимо от произхода на опасните напрежения поддържането на постоянно и ниско заземително съпротивление е съществен параметър за ефективното отвеждане на тока в земята. Ниското съпротивление премахва риска от появата на опасното за хората „стъпково напрежение” (разлика в потенциалите по повърхността на разстояние 1 метър), което може да достигне стойност от няколко kV.

Стойността на заземителното съпротивление се измерва при изключване на заземителя от останалата част на мълниезащитната уредба чрез контролни заземителни клеми.


           Заземителни електроди:

За постигане на необходимите параметри на заземителната инсталация предлагаме няколко типа заземителни електроди. Типът, размерите, броят и разположението на електродите се определя за всяка конкретна инсталация според характеристиките на почвата, типа на мълниезащитата и свободното инсталационно пространство.

Тип електрод Тип почва
Инсталационни характеристики


 Вертикални
 електроди
 (пръти)

 нормална  - няколко в последователно свързване
 - 3 или 6 електрода в триъгълно свързване
 Плочи  силно
 камениста

 - шахта с размер 2x2x2 м за всяка плоча
 - разстояние м/у плочите 3 м
 - свързани чрез канали на дълбочина 50 см

 Хоризонтални
 електроди
 планинска

 - електродите не трябва да са по-дълги от 20 м
 - вкопани в канали на дълбочина 30 см
 - свързване тип „goose-foot”

 Активни
 електроди
 APLIROD
 много
 твърда
 
 - медни тръбни електроди, изпълнени с минерална смес
 - последователна или триъгълна конфигурация
 - изискват изкоп с дълбочина 4 м

 Графитни
 електроди
 планинска  
 - изкоп с дълбочина 2 м и радиус 115 мм за всеки електрод
 - 3 м разстояние м/у електродите
 - вкопани в канали на дълбочина 50 см
 
1. Активни електроди:

Отсъствието на свободни йони в почвата около електродите влошава проводимостта и намалява ефектовността на цялата мълниезащитна система.

Действието на заземителната система, която използва активни електроди се основава на отдаването на йони в почвата. Конструктивно представляват медна тръба, пълна с йонна смес, която абсорбира влагата от околната среда и я изпуска в почвата около електрода. Освободените по този начин йони постепенно намаляват специфичното съпротивлението на почвата. Електродите са високо ефективни, благодарение на създадения постоянен поток от йони към почвата, който подобрява проводимостта й за продължителен период от време след инсталирането им.
 

   


2. Графитни електроди:


   
 
Благодарение на високата си термо- и електропроводимост, както и на химичната си устойчивост, графитните елктроди са идеални за приложение в почви с високо специфично съпротивление, където постигането на електрическите параметри на заземителната система е много трудно. Електродите осигуряват много близък контакт с почвата, благодарение на графита, който притежава висока степен на проникване в почвата. Графитните елктроди са устойчиви, не влошават характеристиките си и дори след продължително използване предлагат функционалност както в първия ден от инсталирането им.3. Конвенционални заземителми пръти / електроди /

- с медно покритие и месингови съединителни клеми:

Конвенционалните електроди (заземителни пръти) са покрити с електролитна мед с дебелина 254 микрона и са с химична чистота 99,9 %. Електролитното медно покритие е устойчиво, не образува пукнатини и не се натрошава, което означава сигурна защита срещу корозия.
 

- медни и стоманени:

        

Заземителните пръти от мед, неръждаема и поцинкована стомана са дълготрайни и с ниско ниво на корозия. Резбованите електроди позволяват да бъдат удължени за получаване на по-ниско заземително съпротивление.

 

4. Заземителни електроди тип „Goose foot”: