Категории

Сервоусилвател за управление на постояннотокови двигатели DC4QR


DC4QR
сервоусилватели за управление на постояннотокови двигатели


ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


SMD технология ,малък размер, ниска цена, лесна употреба, висока надеждност
Мост от мощни MOSFET транзистори с работна честота 20 KHz
Четириквадрантен регенеративен режим на работа
Режими на работа (избирани с DIP ключета): управление по ток (въртящ момент), скорост (тахогенератор), IR компенсация (по скорост без тахогенератор)
Избор на номинален ток равен на 1/2 или на 1/3 от максималния ток (с DIP ключе)
Симулация на I-U и I2t характеристики на двигателя
Защити: пренапрежение, превишаване на номиналния и максималния ток, късо съединение, прегряване, отпадане на сигнала от тахогенератора, положителна обратна връзка по скорост
Избор на предавателната характеристика на тахогенератора (V/оборот) – с DIP ключе

Сервоусилвателите от серията DC4QR са предназначени за управление на четкови постояннотокови двигатели с постоянни магнити. Те използвуват ШИМ управление с висока честота на превключване, водещо до КПД от порядъка на 95%.

Работното състояние на сервоусилвателя се индицира със седем светодиода и реле за готовност. Сервоусилвателите могат да се управляват от цифрови контролери по стандартен интерфейс или да се използвуват като самостоятелни модули.

Коефицентът на усилване, максималният ток на двигателя, номиналното напрежение на двигателя и теглото на командата могат да се настройват с еднооборотни градуирани потенциометри. Чрез превключване на DIP ключе, потенциометърът за нулиране може да се използвува и като източник на тестов сигнал.

Сервоусилвателите DC4QR имат вграден изправител, шунт регулатор и импулсно оперативно захранване, поради което изискват само едно променливо трифазно (препоръчително) или монофазно захранващо напрежение, съобразено с типа на използвания двигател.


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИ
ПАРАМЕТЪР

МОДЕЛ
DC4QR15/10

МОДЕЛ
DC4QR25/20

МОДЕЛ
DC4QR30/20

МОДЕЛ
DC4QR30/25


 AC ЗАХРАНВАЩО
 НАПРЕЖЕНИЕ      [Vac]
 (+10 %, - 15 %)

25-50

50-110

50-110

50-135


 МАКСИМАЛЕН ТОК  [A]
 (вътрешно ограничен
 за 4 sec)

15

25

30

30

 НОМИНАЛЕН ТОК   [A]
 (вътрешно ограничен)


1/2 ИЛИ 1/3 ОТ
МАКСИМАЛНИЯ ТОК
(задава се с DIP
ключе)

1/2 ИЛИ 1/3 ОТ
МАКСИМАЛНИЯ ТОК
(задава се с DIP
ключе)

1/2 ИЛИ 1/3 ОТ
МАКСИМАЛНИЯ ТОК
(задава се с DIP
ключе)

1/2 ИЛИ 1/3 ОТ
МАКСИМАЛНИЯ ТОК
(задава се с DIP
ключе)

 ТЕМПЕРАТУРА НА
 РАДИАТОРА


0о to +75о С
защита от прегряване
при > +75
о

0о to +75о С
защита от прегряване
при > +75о

0о to +75о С
защита от прегряване
при > +75о

0о to +75о С
защита от прегряване
при > +75о


 ЗАЩИТА ОТ
 ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ [Vdc]

90

190

190

240


 РАЗМЕРИ           [mm]

250x125x50

250x125x80

250x125x80

250x125x80

 ПОДХОДЯЩИ ЗА
 ДВИГАТЕЛИ ТИП

PI6.02 PI6.04,
PI6.06 PI8.03,
PI8.06
FANUC 00


PI6.06 PI8.06,
PI8.09 PI8.13
PI10.03
PI10.04,
PI10.06
PI10.08,
3PI12.06
3PI12.09
3PI12.12
3PI12.18
FANUC 0
FANUC 5

PI8.09 PI8.13,
PI10.03
PI10.04,
PI10.06
PI10.08,
3PI12.06
3PI12.09
3PI12.12
3PI12.18
FANUC 0
FANUC 5

FANUC 10


Забележки:
1. Цената на изделията е без ДДС и не включва доставката.
2. Заплащането се извършва в левове /по курса на БНБ за деня/.
3. Гаранционният срок е 24 месеца и важи за територията на България.

За контакти с фирмата производител / доставчик:

СЕМИС СД
София 1680, ул. “Лерин” 36
Тел: 02/ 978 66 64
Моб. тел.: 088 7240483
Е-mail: semis@hotmail.com
Уеб сайт: www.semis.hit.bg


<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал