Категории

Системи за контрол на достъп


 Системи за контрол на достъп
 
ПРОЕКТИРАНЕ   ПРОИЗВОДСТВО   МОНТАЖ   СЕРВИЗ
 

Системите за контролиране на достъпа ограничават влизането в сгради или помещения. Системите разрешават физическия достъп само на оторизираните лица, използвайки широк набор от електронни методи за идентификация и електронни заключващи механизми. Функционирането им се базира на три признака за идентификация - „Какво знам”, нещо, което знаете, като ПИН код, „Какво имам”, нещо което притежавате, като смарт карта, страйп или таг, „Какво съм”, нещо, което сте, като биометрични белези или комбинация от тях.


Основни характеристики:

Mултифункционална система за контрол на достъп - основен елемент от съвременния сграден мениджмънт: Сградният мениджмънт се превръща във все по-голяма необходимост за правилното функциониране на обектите. С нарастването на размера на сградите и обема на работните помещения нарастват и изискванията към сигурността им. Нашите системи за контрол на достъп ще ви помогнат да повишите сигурността на вашия бизнес. Фирма СИНХРОН-С разработва, произвежда и инсталира системи за контрол на достъп за широк спектър от приложения. Благодарение на функционалните си характеристики, системите са високонадеждно решение за управление на достъпа в обекти с всякакъв размер и предназначение.

Подходящи за малки жилищни или търговски обекти: Системите поддържат контролни четящи устройства в режим една врата, които могат да бъдат програмирани посредством вградена клавиатура или персонален компютър с инсталиран системен софтуер. Контролерите имат възможност да управляват достъпа на максимум 500 човека. Системата използва разнообразие от контролни четящи устройства - с бутони или пиезоелектрическа клавиатура, с вграден аудио зумер и LED индикатор на статуса. Устройствата притежават вграден таймер с възможност за промяна в правата на достъп по предварително зададен часови режим в рамките на денонощието. Контролерите са предназначени за вътрешен или външен монтаж и са устойчиви на влага и вандализъм.

Подходящо решение за големи обекти и контрол на достъпа на неограничен брой хора: Системата в мрежови режим може да управлява неограничен брой врати, благодарение на характеристиките на главния контролен панел и управляващия софтуер. Системата е подходящо решение за контрол на достъпа в много големи организации с наличие на една или повече сгради. В базата данни се съхранява информация за правата на достъп на хората, притежаващи идентификатори, записват се и се архивират всички преминавания през контролираните точки. Системата лесно интегрира неограничен брой контролни панели, всеки от който управлява достъпа на 16 000 потребители, позволява 1240 нива на достъп и индивидуални настройки за достъп по 255 часови графици. Възможността за запис и съхранение в паметта на контролния панел е 16 000 събития, архивирани по дата и час. Упраляващият софтуер осигурява централизиран контрол на всички функции на системата в цялата сграда.

Надеждно решение за големи и сложни приложения и контрол от разстояние: Възможността за работа в мрежови режим позволява на системата да бъде инсталирана и да управлява контрола на достъп в много големи сгради със специфична архитектура, както и в няколко отдалечени обекта. Мрежовите контролери поддържат мрежова комуникация в съществуващата IT среда използвайки протокола TCP/IP за WAN/LAN мрежи, модеми, GSM моеми, GPRS или комбинация от тях. Интернет технологията дава възможност само с помощта на стандатртен браузер системата да бъде управлявана от оператор, намиращ се в произволно място на километри разстояние от обекта.

Лесна експлоатация: Сред предимствата на софтуера е лесния за използване интерфейс, бързата инсталация и опростеното операционно управление. Системата използва Windows базиран приложен софтуер, който работи в обща среда с останалите РС приложения. Упраляващият софтуер осъществява централизиран контрол на всички функции. Благодарение на модулната си структура, системата може лесно да бъде настройвана според конкретните нужди на клиента.

Подходящи за всякакви изисквания към степента на сигурност: В зависимост от големината на организацията и изискванията към сигурността, предлаганите решения за контрол на достъп позволяват различни нива на достъп с помощта на четящи устройства, поддържащи няколко технологии за идентификация - безконтактна, магнитна лента, баркод и биометрия. Биометричните системи интегрират четящи устройства за разпознаване на пръстови отпечатъци и лицева идентификация. Те осигуряват максимално ниво на сигурност и са подходящо решение за ограничаване на достъпа в обекти или отделни части от сгради с максимални изисквания към сигурността.

Отговарят на повишаващите се изисквания към сигурността: Системата е професионално проектирана, за да поддържа оптимално ниво на функционалност в отговор на нарастващите нужди за сигурност на вашата организация.

Базирана на отворена софтуерна и хардуерна платформа, системата притежава гъвкавост, която позволява лесно да бъде разширена с допълнителни устройства и функции, контролиращи достъпа, както и да бъде интегрирана със системи за отчитане на работното време, охрана и видеонаблюдение, създавайки по този начин цялостно решение за управление на достъпа и сигурността в сградата.


Система за контрол на достъп специално създадена за хотелски приложения: Комплексната хотелска система позволява да се дефинират карти за всеки гост според времето за престой, както и за обслужващия персонал на хотела. Системата дава в реално време информация за състоянието на всяка стая (заета, незаета, запазена, свободна), за алармени събития и също така записва и архивира информацията за всяко произтекло събитие. Системата може да бъде разширена с контрол на достъп към други помещения и зони в хотела, като плувен басейн, фитнес зала, сауна, места за отдих и възстановяване, паркинг зона и др. Комплексната хотелска система управлява допълнителни функции като вътрешна информационна система, енегроспестяване, пожароизвестяване и охрана.

Иновативно решение за паркинг контрол: Паркинг системата може да управлява разнообразие от бариери с помощта на смарт карти, напълно интегрирани с останалите контролиращи достъпа функции, осигурявайки по този начин пълен контрол върху движението и достъпа в сградата и около нея. Системата контролира 1000 паркинг места през 1 операторска станция и позволява наблюдение, събиране и анализиране на информацията в реално време. За да отговори и на най-високите изисквания към контрола на достъп, системата разполага с пълна гама паркинг оборудване, включително иовативните RFID устройства за автоматична идентификация на автомобилите.

Широк обхват от приложения: Системите ни за контрол на достъпа са универсални и могат да бъдат използвани навсякъде – от малки самостоятелни офиси, търговски или жилищни площи до много големи обекти с голям трафик, хиляди врати, бариери или елеватори - големи административни сгради, държавни и финансови институции, летища, пристанища, железопътни станции, молове, хотелски комплекси, университети, индустриални зони и обекти със специално предназначение.


<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал