Категории

Машини за газово и плазмено рязане серия "Двустранно задвижване"


Машини серия "Двустранно задвижване" (CM-DD)

Технологични особености:


Двустранното задвижване на напречната греда позволява висока динамика на движението, особено подходящо за плазмено рязане

Възможност за монтиране на всякакъв вид технологични модули (за вертикално рязане, за наклонено рязане, за маркиране и трирезаков блок)

Възможност за едновременна работа на няколко модула за вертикално рязане

Опция автоматизирано (по програма) активиране на всеки един от работните модули по ос Х

Опция автоматизирано подреждане на модулите за вертикално рязане по ос X на определена позиция и едновременно задвижване и рязане по ос Y

Системата за ЦПУ позволява използване на капацитивен датчик за височинен контрол на горелката и контрол на височината според напрежението на плазмената дъга

Възможност за редуциране на мощността на плазмената дъга при намаляване скоростта на движение на плазмотрона (при рязка промяна на посоката на движение)

Опция за модул за наклонено рязане на детайла в ръчен и автоматичен режим по произволен контур от 0о до 45о

Високата точност на готовия детайл, включваща изработване на заварачен наклон, елиминира механичната обработка преди заваряване

Специалиализирана CAD/CAM система за разкрой, NC програмиране и създаване на технологична документация, ориентирана към конкретните технологични особености на машината (включително модул за наклонено рязане за еднорезаков и трирезаков блок)


 ПараметриСтойности
 Размер на работната зона 
    - по ос X от 1,50 m до 4 m
    - по ос Y от 3 m до 18 m
 Метод на рязане газово и плазмено
 Модули за рязане вертикално рязане
 наклонено рязане с един резак
 наклонено рязане с три резака
 маркиращ модул
 Брой на модулите за вертикално рязане до 4 бр.
 Ход на модулите за вертикално движение 140 mm
 Дебелина на вертикално газово рязане до 300 mm
 Дебелина на вертикално плазмено рязане
 до 100 mm
 (в зависимост от източника)
 Дебелина на наклонено рязане -
 газово или плазмено
 до 60 mm
 Задвижване по ос X и ос Y рейка и зъбно колело
 M=1,5mm
 Задвижване на напречната греда – ос Y двустранно
 Обратна връзка на задвижването
 по ос X и ос Y
 инкрементален датчик
 вграден в двигателя
 Точност на позициониране на горелката
 в работна зона 6 x 2 m
 ±0,35 mm
 Повтаряемост на позицията на горелката
 при многократно позициониране
 ±0,05 mm
 Скорост на движение по осите до 30 m/min
 Маса с аспирация - разделена на зони
 от 1 m по ос X с пневматично
 превключване
 дебит 8 000 м2/час
<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал