Категории

Гама монофазни, двойнотарифни, статични електромери E1F2M - 60


Гама монофазни, двойнотарифни, статични електромери E1F2M - 60


    


Електромерите са предназначени за измерване на активната мощност на еднофазен ток в диапазона 0 – 10 /30, 40, 50, 60/ А, с вход за свързване на външен часовник или с инфрачервен порт и вграден часовник.


ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ:

Регистрация на консумираната енергия по тарифна схема дневна – нощна /нощна и празнична/
Управление на превключването на тарифите от външен или вграден тарифен превключвател /тарификатор/
Регистриране на показания до 9 999 999.999 кW/h.
Индикатор на течни кристали /LCD/
Клас на точност – 1,0, съгласно IEC 1036
Висока чувствителност
Широк диапазон на измерване
Интерфейс за комуникация със система за дистанционно събиране на данни от електромерите
Импулсен изход за връзка със система за събиране на информация.


ОПЦИИ:

При включване на клемите на електромера, различно от указаното, консумираната електроенергия се записва в отделен регистър за “обратна енергия” RP /Reverse Power/
Оптичен /инфрачервен порт за комуникация, разположен на лицевия панел, който работи по протокол съгласно IEC 61107 и служи за: 
    * Отчитане на консумираната енергия 
    * Сверяване на вътрешния часовник.


ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ:

L - 130/212/60 mm
M - 110/170/60 mm
S - 105/170/60 mm


МАСОВО ИЗПОЛЗВАНИ ЕЛЕКТРОМЕРИ В ЕКСПЛОТАЦИЯТА
ОТ ФАМИЛИЯ Е1FTDIC - XX


No

Електромер
тип

Напрежение
/V/

Іb - Imax
/А/

Тарифи

Температурен
диапазон

Изход

Забележка

1

E1F2M-60

220±20%

10/60

2

-20о - +55о

имп.изх

_

2

E1F2MIC-60

220±20%

10/60

2

-20о - +55о

имп.изх + IR

Вграден
календар -
часовник/КЧ/

3

E1F2MIC-60 (R)

220±20%

10/60

2

-20о - +55о

имп.изх + IR

/КЧ/ и изход
от него
10А/250V

4

E1F2MIC-60 (-tо)

220±20%

10/60

2

-20о - +55о

имп.изх + IR

/КЧ/

5

E1F2L-60

220±20%

10/60

2

-20о - +55о

имп.изх

_

6

E1F2LIC-60

220±20%

10/60

2

-20о - +55о

имп.изх + IR

Вграден
календар -
часовник/КЧ/

7

E1F2LIC-60 (R)

220±20%

10/60

2

-20о - +55о

имп.изх + IR

/КЧ/ и изход
от него
10А/250V

За контакти с фирмата производител / доставчик:

ЕНТЕЛ ТТТ АД
1309 София, ул. „Кукуш” № 1
Тел.: 02/ 9203564; Факс: 02/ 8211354
E-mail:
office@ttt-bg.com
Уеб сайт: www.ttt-bg.com

Лице за контакти:
Емилия Боянова - тел.: 02/ 8 211 366
e-mail:
e.boianova.sales@ttt-bg.com


<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал