Категории

Триполюсен разединител 3МР100


Триполюсен разединител 3МР100

Триполюсният разединител 3МР – 100 е предназначен за вграждане във всички видове комплектни комутационни устройства (ККУ), работещи при напрежения до 400V, 50Hz. Той извършва включване/изключване с видимо разединяване на свързаните към него електрически вериги, както и защитата им със стопяеми предпазители с номинален ток до 100А при свръхтовар или късо съединение.

Технически данни:

 Номинално напрежение  400 V
 Номинален ток  100 А
 Честота 50 Hz
 Загуба на мощност в предпазителите  не повече от 7.5 W
 Степен на защита IP 30
 Област на приложение АС-21В

Съответства на изискванията на:
БДС EN 60947-1: 02 + А1: 02 + А2: 02 и на БДС EN 60947-3: 02 + А1: 02.

Използваните стопяеми предпазители трябва да отговарят на:
БДС 5209: 77, БДС EN 60269-1: 02 и БДС EN 60269-2: 02 + А1: 02.

Функционално разединителят извършва едновременно включване/разединяване на трите си полюса, свързани към трифазна електрическа верига. Тялото му е изработено от стъклонапълнен, удароустойчив и негорим пластмасов материал. Конструктивно разединителят е оформен така, че лицевата му част, благодарение на прозрачен, удароустойчив и негорим капак, позволява:

а. Да се вижда добре маркировката на вложените предпазители;
б. Проверка за изгорял предпазител и проверка за наличие на фаза без разединяване;
в. Измерване на напрежения без разединяване.

Кинематиката му дава възможност за бърза смяна на изгорял предпазител без използването на допълнителни инструменти. За предотвратяване на неоторизирано задействане (разединяване) на разединителя е предвидена възможност за пломбиране с пломбажна тел - с диаметър до 1.5 мм.

За контакти с фирмата производител / доставчик:

ЕНТЕЛ ТТТ АД
1309 София, ул. „Кукуш” № 1
Тел.: 02/ 9203564; Факс: 02/ 8211354
E-mail:
office@ttt-bg.com
Уеб сайт: www.ttt-bg.com

Лице за контакти:
Емилия Боянова - тел.: 02/ 8 211 366
e-mail:
e.boianova.sales@ttt-bg.com


<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал