Категории

Еднофазен, многотарифен, статичен електромер E1F9SIC - 60


Еднофазен, многотарифен, статичен електромер
E1F9SIC - 60Електромерът Е1F9SIC – 60 (R) е еднофазен, многотарифен статичен електромер, клас на точност 1, предназначен за измерване на активна енергия, с реле. Този вариант е предназначен да управлява тарифите на други двутарифни електромери от вградения си часовник – календар.

Като първичен преобразувател на сигнала, пропорционален на консумирания ток, се използва шунт. Сигналите по ток и напрежение, с отчитане на съответния фактор на мощността, се обработват от вграден в електромера продуктов конвертор "напрежение-честота". В случая той е конфигуриран като преобразувател на активна електрическа мощност в честота. Всички отчетени параметри се записват и съхраняват в енергонезависима памет (EEPROM). В случай на повреда на електромера, включително и разрушаване на корпуса, записаните данни могат да бъдат изчетени отново и използвани.

Дисплеят съдържа осем седем-сегментни цифри с възможност за: 
    една или две цифри след десетичната запетая; 
     два 14-сегментни символа;
     две точки за разделител при индикация на часовник (часове : минути);
     две десетични точки за показание на 1/10 kWh или 1/100 kWh;
     символни означения (A, Ri, Rc, Prev, test и др.);
     тарифни индикатори (Т1, Т2 Т3 и т.н.);
     дименсии на индицираната величина (херци, kWh и др.).

Електромерът е с много ниска стойност на пусковия ток, благодарение на което с него може да се измерва консумацията на устройства в режим "готовност за работа", например видеомагнетофони, телевизори, стереоуредби и друга електронна апаратура с ниска енергийна консумация.

Конструкцията на електромера и вложените в него съвременни електронни компоненти, осигуряват висока надеждност при работа и дълъг срок на експлоатация. Електромерът регистрира консумирана енергия до 9999999.9 kWh. Електромерът е с вътрешно свързани кръгове на ток и напрежение. Поради тази причина, при изпитването му на работни станции, предназначени за проверка и калибриране на индукционни електромери, трябва да се използва разделителен трансформатор.

Благодарение на своя клас на точност и заложените в него възможности: вграден часовник-календар, оптичен инфрачервен комуникационен порт, комуникационен порт "Токов кръг 20 mA", импулсен телеметричен изход, електромерът може да се използва като надежден инструмент за установяване на консумираните по различните тарифи количества електроенергия, на общата консумирана електроенергия, уреждане на баланси и плащания, включване в автоматизирани системи за дистанционно отчитане и управление на електромери както по силовите мрежи “ниско напрежение”, така и по обществените фиксирани и мобилни телефонни мрежи.

За контакти с фирмата производител / доставчик:

ЕНТЕЛ ТТТ АД
1309 София, ул. „Кукуш” № 1
Тел.: 02/ 9203564; Факс: 02/ 8211354
E-mail:
office@ttt-bg.com
Уеб сайт: www.ttt-bg.com

Лице за контакти:
Емилия Боянова - тел.: 02/ 8 211 366
e-mail:
e.boianova.sales@ttt-bg.com


<< назад

 
Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал