Новини
СИНХРОН-С взе участие в архитектурен фестивал „София - европейска столица“
24.10.2017

„Противопожарна защита на високи сгради - съвременни методи за откриване и потушаване на пожар“ беше темата на лекцията, с която СИНХРОН-С участва по време на архитектурния фестивал "София - европейска столица".

СИНХРОН-С взе участие в архитектурен фестивал „София - европейска столица“, който се проведе от 2 до 12 октомври. Събитието беше организирано от Камарата на архитектите в България със съдействието на Съюза на архитеките в България и Столична община.

Николай Стойчев, управител на СИНХРОН-С, беше лектор в тематичен панел „Визия за София. Градоустройството на София“ по време на фестивала. На 6 октомври в Централния дом на архитекта г-н Стойчев запозна присъстващите архитекти и проектанти със специфичните проблеми на пожарната безопасност във високите гради и свързания с тях риск от пожар.

С лекция на тема „Противопожарна защита на високи сгради - съвременни методи за откриване и потушаване на пожар“ той представи основните стратегии и средства за осигуряване на противопожарна безопасност във високи сгради и как те се отнасят върху проектирането на сградата и сигурността на обитателите. Защитени ли са достатъчно обитателите на високите сгради и какви противопожарни мерки са необходими, за да се осигури тази защита, беше основният въпрос, на който лекцията даде отговор. Г-н Стойчев разясни изключително важната роля на специализираните инженерни решения за пожароизвестяване и пожарогасене, базирани на надеждна технология и техника за пожарна безопасност. Присъстващите научиха за съвременните методи за ранно откриване на пожар, кои са най-ефективните решения за пожароизвестяване във високи сгради и защо персонализираните технически решения са изключително важни за намаляване на риска и последиците от пожар. Беше представен още нов подход за активна противопожарна защита, базиран на нова технология и нов икономичен и ефективен начин за пожарогасене, който осигурява напълно защитена и безопасна среда както за хората и имуществото, така и за самата сграда.

В заключение г-н Стойчев обобщи необходимостта от комплексен подход при противопожарната защита на високи сгради и изграждане на противопожарен сценарий между всички инсталации в сградата.


За повече информация за компанията, моля последвайте линка:
СИНХРОН-С ООД


<< Новини

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал