Новини
Синхрон-С и направление Сградни технологии на Сименс с поредица съвместни семинари в страната
24.07.2017


Последните новости при проектиране и изпълнение на системи за пожароизвестяване и пожарогасене представиха Синхрон-С и Сименс на специализирани семинари, организирани от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). На 13-ти,14-ти и 15-ти юни в градовете Плевен, Варна и Бургас двете компании представиха специализирани решения, продуктови и технологични новости, нормативни изисквания и актуални стандарти в областта на противопожарните системи. Събитията събраха представители на проектантската общност от цялата страна.

В лекцията си г-н Стойчев, управител на Синхрон-С, представи дългогодишната дейност на фирмата в областта на проектирането и изграждането на противопожарни системи като обхвана всички аспекти от противопожарната защита. Бяха представени стандартни и специфични решения за пожароизвестяване - конвенционални, адресируеми и аспирационни инсталации, различни технологии за детекция на огън, методи и специални детектори за ранно откриване на пожар. Подробно бяха разгледани същността, основните характеристики и приложенията на методите за пожарогасене - инсталации с инертни газове и химически газове FM 200 и Novec 1230, спринклерни инсталации, инсталации с водна мъгла и пяна бяха основна част от презентацията. С помощта на сравнителни таблици, съдържащи основни технически параметри, беше направен анализ между различните гасителни агенти от гледна точка на тяхната ефективност и икономичност при избор на оптимално решение за конкретен обект.

  

По време на презентацията г-н Стойчев отдели също специално внимание на специфичните изисквания към съвременните проекти за пожароизвестяване и пожарогасене, свързани с противопожарна автоматизация, изготвяне на противопожарен сценарий в случай на пожар, тестове за плътност на помещенията и други, чието изпълнение би довело до по-висока техническа и финансова ефективност на инсталациите. Всичко това беше подкрепено с информация за актуалнитe европейски стандарти и национални нормативни документи, действащи в областта на проектирането и изграждането на противопожарни системи. Интересни примери от дългогодишната практика на Синхрон-С, представени нагледно с графики и видео, допълниха сложната и специфична инженерна практика в областта на автоматизираните решения за противопожарна защита. В края на лекцията, г-н Динев - специалист от НБА "Пожарна и аварийна безопасност", запозна гостите със спецификите при изготвянето на цялостен проект по част „Пожарна безопасност" от инвестиционното проектиране, също част от дейността на Синхрон-С.

  

Оборудването и технологията на Сименс бяха представени от г-н Кръстев, инженер Системи за сигурност и пожарна безопасност в Сименс. По време на лекцията бяха разгледани подробно пожароизвестителните системи Cerberus PRO и Cerberus FIT, системите за газово пожарогасене Sinorix, решения за противопожарна автоматика, както и софтуерната платформа за интеграция на системи за сигурност и безопасност Cerberus DMS. Демонстрация на гасителните възможности на Novec 1230 - нов, напълно безвреден и изключително ефективен газов гасителен агент, предизвика интереса на присъстващите. Бяха представени още автоматизирани софтуерни продукти на Сименс за проектиране и специфициране на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации - изключително полезни при избор на техническо решение за конкретен тип обект.

Семинарите преминаха при изключителен интерес от страна на присъстващите специалисти и проектанти, които взеха активно участие с въпроси и коментари както по време на презентациите, така и по време на коктейлите в края на семинарната програма.


Източник: СИНХРОН-С ООД

 

<< Новини

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал