Новини
Anybus SG гейтуеи са новите решения за индустриална комуникация, предлагани от фирма КОМИКОН
03.11.2016

Anybus SG гейтуеи са новите решения за индустриална комуникация,
предлагани от фирма КОМИКОН


Новите SG гейтуеи на HMS Industrial Networks, поддържащи протоколи IEC60870-5-104 и IEC61850, са предназначени да осигуряват комуникация  в приложения с интелигентни енергийни мрежи (Smart Grid) като Demand Response (за интелигентно управление на електрически товари) и Virtual power plant  (управление на разпределени енергийни източници).
Служат за отдалечен контрол и управление на електрическо оборудване в енергийни мрежи.

Всички Anybus SG гейтуеи поддържат комуникация по протоколи IEC60870-5-104, DNP3 и IEC61850, използвани в енергетиката, с опция за комуникация по 3G. Освен това притежават Modbus TCP client/server и Modbus RTU master/slave функционалност. А най-важното е, че осигуряват комуникация с индустриални мрежи като PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/ IP, M-Bus и десетки други, използвайки модулите от технологията на Anybus. Възможност за до 4 цифрови входа и 4 цифрови изхода.
 

Примерни приложения на Anybus SG гейтуей

1.    Интегриране на индустриално оборудване в енергийните мрежи

В този случай Anybus SG гейтуеят осъществява връзката между контролната зала/SCADA системата и индустриалното/полево оборудване.Например генератори, филтри, защити и други, свързани чрез  IEC протоколи към енергийни оператори. Могат да бъдат интегрирани измервателни прибори, поддържащи M-Bus и индустриално оборудване, работещо с Modbus, други Fieldbus, или industrial Ethernet протоколи.2.    Виртуални електроцентрали / решения за въздействие върху текущото енергопотребление

Виртуалната електроцентрала се състои от разпределени генераторни инсталации, управлявани централизирано от едно място. Всеки генератор в рамките на виртуалната електроцентрала се нуждае от гейтуей, за да се свързва с отдалечения контролен център, управляващ цялата структура. Anybus SG гейтуеят изпълнява тази задача и поддържа стандарта VHPready за виртуални електроцентрали (Virtual Power Plant (VPP)).

Въздействие върху текущото енергопотребление (Demand Response (DR)) в същността си е автоматизиран управляващ механизъм в енергийните мрежи, чрез който консуматора  се нагажда към променливия капацитет на възобновяеми енергоизточници. Anybus SG гейтуеят свързва оборудването от страна на консуматора с контролния център на мрежата от възобновяеми източници.3.    Свързване на интелигентни електрически устройства към PLC системи

С помощта на Anybus SG гейтуея интелигентни електрически устройства, работещи с IEC60870-5-104 или IEC61850, могат лесно да бъдат свързани към индустриални PLC системи (Siemens, Rockwell, Schneider Electric, Mitsubishi, ABB…), посредством техните Fieldbus/Industrial Ethernet мрежи.

 

Повече информация:

http://www.comicon.bg
http://www.hms-networks.com

 

За HMS Industrial Networks:

HMS Industrial Networks е водещ доставчик на продукти за индустриална комуникация. Продуктите на  HMS  правят възможна комуникацията между промишлени устройства по различни индустриални мрежи, както и  дистанционния им мониторинг и контрол.

 


<< Новини

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал