Новини
Съвременните решения на Синхрон-С гарантират сигурна защита срещу пожар
30.10.2016

Съвременните решения на Синхрон-С гарантират сигурна защита срещу пожар

Вече 25 години дейността на СИНХРОН-С е свързана с предлагането на цялостни решения за противопожарна защита на обществени и промишлени обекти. Фирмата изгражда инсталации за пожароизвестяване и пожарогасене като извършва пълния обхват от дейности, свързани с този процес - проектиране и узаконяване на проекта, доставка и монтаж на оборудването, въвеждане в експлоатация, техническа поддръжка и профилактика на инсталациите. Високото качество на оборудването, съвременната технология и професионалното изпълнение на всеки един етап са основни принципи в дейността на компанията.

СИНХРОН-С е силно ангажирана в разрешаването на комплексни проблеми за пожарна безопасност в обекти с висок пожарен риск, каквито са  промишлените предприятия, логистичните центрове, обектите и съоръженията от енергетиката и телекомуникациите, високите обществени и административни сгради. В много от тях фирмата е внедрила нови технологии и нестандартни специализирани решения. Примери за такива са инсталациите за пожарогасене с водна мъгла или конвенционалните водни инсталации с бързодействащи спринклери. За контролни зали с електрическо оборудване, архиви или сървърни помещения приоритет са инсталациите с инертни газове аргон и азот, включително по технология с ниско налягане, както и чистите газови агенти FM-200 и Novec1230.

СИНХРОН-С поставя специален фокус върху превенцията на пожара, тъй като дейността е сързана със съхраняване на човешкия живот и имущество. Затова много важни етапи в дейността на фирмата са изготвянето на надеждно техническо решение, съобразено със спецификите на обекта, както и постоянният контрол и поддръжка на изградените вече инсталации в изрядно функционално състояние. По този начин СИНХРОН-С създава цялостна ефективна система от защитни мерки за предотвратяване появата на пожари.
 

За повече информация за компанията, моля последвайте линка: СИНХРОН-С ООД

 

 
Източник: BulgarianIndustry.bg
 
 
<< Новини

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал