Новини
SCADA софтуер за индустриална автоматизация, базиран на технология с отворена архитектура
27.09.2016

SCADA софтуер за индустриална автоматизация, базиран на технология с отворена архитектура

В основата на създаването на продукта стои идеята, че софтуерът за индустриална автоматизация трябва да бъде изграден с отворена архитектура и да осигурява свободен поток на данни не само в контролните зали на предприятието, но и извън тях. Продуктът трябва да е лесен за конфигуриране и внедряване и също така да бъде ценово ефективен.

Системата за индустриална автоматизация на Open Automation Software е точно такава. Тя дава възможност напълно да се интегрират функциите на софтуера за индустриална автоматизация със софтуера за управление на бизнес процесите в едно предприятие. Софтуерът позволява да се обединят разнородни изходни данни (например етаж от предприятие, бизнес приложения, устройства и потребители) към  обща база данни в реално време, при това много по-бързо и по-надеждно в сравнение с  типичните подобни системи.

Системата за индустриална автоматизация на Open Automation Software притежава изключителна гъвкавост. Може да свързва и споделя информация от огромен брой източници на данни (OPC  Сървъри, OPC Клиенти, бази данни, Excel и .Net приложения) на много далечно разстояние. Движението на данни става от всяка точка до всяка точка през LAN, WAN, интранет или интернет със скорост  100 наносекунди. Предаването на данните е сигурно и надеждно. Допълнителното криптиране и компресиране осигурява ниска степен на използване на мрежата и висока скорост.

Продуктите на Open Automation Software използват разпределена мрежова архитектура. Този подход осигурява комуникация в реално време от всяка точка на света посредством стандартна интернет връзка. Благодарение на организацията на данните „сървър-сървър“ и „клиент-сървър“ няма загуба на информация при повреда в мрежата, а качеството, надеждността и актуалността на данните са гарантирани.

Софтуерът за автоматизация на Open Automation Software дава в ръцете на разработчиците и системните интегратори мощен инструмент за създаване на .NET, уеб и мобилни приложения, включващи наблюдение в реално време с извеждане на алармени събития и възможност за предприемане на необходимото действие при необходимост.

Цените са гъвкави в зависимост от исканата функционалност и броя на таговете. Работата със софтуера е лесна, бърза и приятна, а резултатът е създаване на HMI и SCADA приложения на световно ниво.

 

За повече информация и зареждане на демо версия:
www.openautomationsoftware.com


<< Новини

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал