Новини
Съвременни решения за защита от пожар в електроцентрали от СИНХРОН-С
09.03.2017


СИНХРОН-С, специализирана в областта на пожарната безопасност и сигурността, предлага съвременни решения за защита от пожар в електроцентрали.

Непрекъснатото и безпроблемно снабдяване с електрическа енергия се смята за даденост в съвременното ни общество. За да е налице този факт, необходимо е непрекъснатост на работния процес в заводите, произвеждащи електроенергия. Това налага специално внимание към мерките за противопожарна защита.

При проектирането на противопожарни системи за електроцентрали трябва да се вземат предвид високият пожарен риск и специфичният проблем с пожарната безопасност на тези обекти, свързани със сложния производствен процес, наичието на леснозапалими материали и много зони с различно предназначение, оборудване и специфичен пожарен риск като командни зали, акумулаторни помещения, генератори, турбини, трансформатори, кабелни колектори и др. Затова съществено за противопожарната защита е комплексният и уникален подход, който предполага взаимодействие на всички средства за детекция, известяване, потискане и погасяване на евентуален пожар. Прилагане на цялостна система за защита изисква богат опит и задълбочено познаване на спецификите на обекта.

СИНХРОН-С предлага такъв подход и адекватни решения за пожарогасене, които осигуряват изключителна бързина на детекция, бързо и ефективно гасене, безопасност за хората и околната среда, ефективност при различни горими материали, предлагат максимална сигурност за производствените съоръженията и осигуряват непрекъснатост на работния процес.

 

За повече информация за компанията, моля последвайте линка: СИНХРОН-С ООД

 << Новини

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал