Категории

АТЕЛ Системи за управление

АТЕЛ Системи за управление ЕООД
София 1784, бул. Андрей Сахаров 23
Тел.: 02/ 974 59 70Факс: 02/ 974 59 70
E-mail: info@atel-automation.com
Уеб сайт: www.atel-automation.com
Лице за контакти:
Крум Любенов, Светослав Любенов

АТЕЛ Системи за управление ЕООД
е основана през 1992 г. от доц. д-р Крум Любенов с предмет на дейност проучване, научни изследвания, проектиране и внедряване на средства и системи за автоматизация на обекти в добива и преработката на рудни и нерудни суровини, енергетиката, строителството, пречиствателните станции.

АТЕЛ Системи за управление
ЕООД
разполага с практически
опит и знания за автоматизация
на обекти и изграждане на
информационни и управляващи
системи в редица области на
промишлеността:

добив на минерални суровини

преработка и обогатяване на
рудни и нерудни суровини

цветна металургия


  сградна автоматизация

 
управление на температурни
  режими на матрици за шприц
  машини

  пречиствателни станции

  Във фирмата работят научни
  работници, преподаватели,
  проектанти, докторанти и
  студенти от МГУ "Св.Ив.Рилски",
  СУ "Кл.Охридски", НСА
  "В.Левски".


Фирмата разработва системи за управление на базата на програмируеми логически контролери и SCADA с индустриален софтуер CIMPLICITY на водещата фирма в света в областта на управлението General Electric Fanuc Automation. Фирмата партнира с Делта Инструмент ООД, Интертех Аутомейшън ЕООД, General Electric Fanuc Automation, Endress+Hauser.


<< назад

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал