Категории

ЛАБОРБИО

Лабoрбио ООД
София 1606, ул. 20-ти Април №1
Tел.: 02/ 952 22 58, факс: 02/ 951 68 71
E-mail: info@laborbio.com
Уеб сайт: www.laborbio.com


ВСИЧКО ЗА ВСЯКА ЛАБОРАТОРИЯ!


ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Разработване, производсво, внос и износ на стоки за лабораторна дейност – апаратура, стъклария, пластика, аксесоари, химикали, лабораторни мебели и др.


АПАРАТУРА:

* Общофункционална: Дестилатори, водни бани, маслени и пясъчни вани, сушилни, стерилизатори, термостати, пещи, бъркалки, автоклави и др.
* Аналитична: Анализатори, спектрофотометри, фотометри, рН-метри, кондуктометри, колориметри, турбидиметри, везни аналитични, течни хроматографи, микроскопи, центрофуги и др.
* Специализирана апаратура за анализ на: зърнени култури, фармацевтични продукти, храни и напитки, растителни масла, строителни материали, нефтопродукти, тютюн, пластмаси и др.


СТЪКЛАРИЯ :

* Стъклени апарати: Парнас - Вагнер, Стадлер, Сокслет, за анализ на сяра в нефтопродукти, за анализ на вино и др. - стандартни и по поръчка.
* Градуирана и неградуирана стъклария: колби, епруветки, пипети, бюрети, хладници, чаши Бехер, цилиндри, пикнометрични наставки, тегловни стъкла и др.


МЕБЕЛИ:

* Мебели лабораторни: камини, тегловни маси, работни маси, шкафове и др.
* Учебна и медицинска мебел


ХИМИКАЛИ:

* Стандартни разтвори

Продукти на фирмата представени в сайта:
Микроскопи Центруфуги

<< назад

Какво еRSS?
RSS (Really Simple Syndication) е XML формат предназначен за споделяне на уеб съдържание, напр. новини.
RSS услугата (изветна и като RSS канал) се състои от списък с елементи, всеки от които има заглавие, описание и връзка към уеб страница.
За да използвате RSS, ви е необходим RSS четец или агрегатор, който ви позволява да се свържете и видите даден RSS канал. RSS четците ви позволяват да виждате всички канали, които сте избрали, на едно място, като автоматично изтеглят обновяванията и по този начин да получавате автоматично новите съдържания, веднага щом са публикувани.

Абонирайте се за този канал