За сайта
За сайта


ВulgarianIndustry.bg™ е специализиран информационен сайт за машиностроене, електроника, електротехника, автоматизация, измервателна техника и комуникации. Сайтът представя фирми, продукти и услуги от индустриалния пазар в България като осигурява бърз и лесен достъп до техническа и контактна информация за тях. Целта на сайта е да допринася за промотирането на българските индустриални фирми пред индустриалните общности в България и чужбина.

ВulgarianIndustry.bg ™ привлича професионалисти, които купуват и използват индустриални продукти. Сайтът се утвърди като онлайн издание със специализирана и целенасочена читателска аудитория. ВulgarianIndustry.bg ™ е успешно индексиран от най-популярните търсещи машини в Интернет, благодарение на уникалната си технология за управление и структуриране на данните. Специалистите откриват сайта, използвайки само ключови думи с конкретно техническо съдържание. Въпреки силно таргетираната си аудитория, сайтът има хиляди посетители всеки месец.

ВulgarianIndustry.bg ™ е достъпен на български и английски език и съдържа пет основни област

Областта ФИРМИ представя българските фирми класифицирани в няколко категории: бранш/подбранш, вид дейност, представителства на чуждестранни компании и сертифицирани фирми. Представлява фирмен указател подреден по азбучен ред. Всяка фирма е включена, както в пълния списък достъпен при натискане на бутона "Фирми", така и в подсписъци, достъпни при избор на категория, към която съответната фирма принадлежи.

Област ПРОДУКТИ представя продукти от българския индустриален пазар класифицирани в категориите бранш/подбранш и произведени в България. Представлява продуктов указател подреден по азбучен ред. Всеки продукт е включен, както в пълния списък достъпен при натискане на бутона "Продукти", така и в подсписъци, достъпни при избор на категория, към която съответния продукт принадлежи.

Област НОВИНИ съдържа информация както за продуктови, технологични и фирмени новости, така и за предстоящи и минали събития свързани с развитието на индустриалните браншове в страната.

Област РЕСУРСИ съдържа полезна информация за: специализирани изложения и панаири в България, Балканите и Света; технически списания и сайтове; пазарни прогнози; актуални обществени поръчки; браншови организации и съюзи; държавни специализирани агенции и комисии и др.

Заглавната страница на сайта съдържа сектори "Нови продукти" (с последни продуктови новости от българския пазар), "Последни новини" и "Предстоящи събития", всяка от които с отправка към пълното съдържание на съответната информация.